Chính sách hoàn trả và trao đổi

Chúng tôi có chính sách hoàn trả trong 7 ngày, nghĩa là bạn có 7 ngày sau khi nhận được hàng để yêu cầu trả lại.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải ở tình trạng như lúc bạn nhận được, chưa qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, có thẻ và trong bao bì gốc. Bạn cũng sẽ cần biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng.

Để bắt đầu quay trở lại, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại sajewell.vn@gmail.com . Nếu việc trả lại hàng của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhãn vận chuyển trả lại cũng như hướng dẫn về cách thức và địa điểm gửi gói hàng của bạn. Các mặt hàng được gửi lại cho chúng tôi mà không yêu cầu trả lại trước sẽ không được chấp nhận.

Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi trả lại nào tại sajewell.vn@gmail.com .


Thiệt hại và vấn đề
Vui lòng kiểm tra đơn hàng của bạn khi tiếp nhận và liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu mặt hàng bị lỗi, hư hỏng hoặc nếu bạn nhận sai mặt hàng, để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và khắc phục.


Ngoại lệ/các mặt hàng không thể trả lại
Một số loại mặt hàng không thể được trả lại, như hàng dễ hỏng (chẳng hạn như thực phẩm, hoa hoặc cây cối), sản phẩm đặt làm riêng (chẳng hạn như đơn đặt hàng đặc biệt hoặc mặt hàng cá nhân hóa) và hàng hóa chăm sóc cá nhân (chẳng hạn như sản phẩm làm đẹp). Chúng tôi cũng không chấp nhận hoàn trả các vật liệu nguy hiểm, chất lỏng hoặc khí dễ cháy. Vui lòng liên hệ nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về mặt hàng cụ thể của mình.

Thật không may, chúng tôi không thể chấp nhận trả lại các mặt hàng giảm giá hoặc thẻ quà tặng.


Trao đổi
Cách nhanh nhất để đảm bảo bạn có được thứ mình muốn là trả lại món hàng bạn có và sau khi việc trả lại được chấp nhận, hãy mua riêng món hàng mới.


Hoàn tiền
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, đồng thời cho bạn biết liệu khoản tiền hoàn lại có được chấp thuận hay không. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ tự động được hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu của mình. Hãy nhớ rằng có thể mất một thời gian để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý và gửi khoản hoàn trả.